Září 2011

jaká jsi podle data narození?

30. září 2011 v 16:36 | Candy Yass
1. Nezávislost
Dívka narozená první den v měsíci je nezávislá a schopná hluboké lásky. Je vnímavá, čestná a přímá. Má tvůrčí dar myšlení, schopnost prosadit své cíle a vůdčí sílu s jasným pohledem do budoucna. Je sebevědomá, ctižádostivá, dynamická a vynalézavá. Spoléhá se na sebe.
Nedostatky: Zahleděnost do sebe, žárlivost, panovačnost, neústupnost. Prosazuje si své "ego", nesnáší kritiku. V honbě za seberealizací přehlíží druhé. V partnerském vztahu je tvrdohlavá. Při neúspěchu propadá smutku a pesimismu.

2. Družnost
Je ohleduplná, empatická, oddaná a citově založená. Pracuje pro druhé a je rodinně založena. Je to romantička s uměleckými sklony. Má jemnou povahu, řídí se intuicí. Ráda dává i dostává. Vážně rozhodnutí dělá až po důkladném promyšlený.
Nedostatky: Přecitlivělost, zranitelnost, sklony obviňovat druhé, citová manipulace či závislost na nich - hlavně vůči partnerovi. Chybí jí odvaha, ctižádost a rozhodnost.

3. Kamarádství
Tato dívka je společenská, kamarádská a činorodá. Má spoustu nápadů. V milostném vztahu chce být nezávislá. Je smělá, aktivní a iniciativní. Zbožňuje úspěch, má dobrý vkus. Umí dělat najednou více činností.
Nedostatky: Povrchnost, výstřednost, přílišná ctižádostivost, žárlivost, výbušnost. Když je nervózní, vyčítá, kritizuje a působí na city druhého. Má diktátorské sklony.

4. Vyrovnanost
Je praktická, vyrovnaná, rozhodná a konzervativní. Má vynikající organizační schopnosti. V partnerském vztahu je srdečná, štědrá a věrná. Tvrdě pracuje, aby dosáhla jistoty. Potřebuje vášnivého, stálého a tolerantního partnera.
Nedostatky: útočnost, hrubost, sobeckost, sklon všechno kritizovat. Měla by si dát pozor na melancholické nálady.

5. Vnímavost
Je vnímavá, otevřená, odvážná a energická. Má ráda pokrok, nesnáší omezování, změny jí nedělají problém. Má pozitivní vliv na lidi, umí s nimi komunikovat. Je srdečná, veselá a pohotová. Dokáže riskovat. Potrpí si na úspěch a ocenění.
Nedostatky: Neurotičnost, náladovost, nedotknutelnost a hádavost. Ráda si vymýšlí a podvádí. Vnucuje své názory druhým. Snadno podléhá stresu. Je nestálá a ve vztahu potřebuje svobodu.

6. Harmonie
Potřebuje lásku a teplo domova. Hledá partnera na celý život. Je laskavá, citlivá a ohleduplná. Miluje rodinu a lidi a k životu potřebuje harmonický partnerský vztah. Umí si najít čas na sebe i na druhé. Je spravedlivá, vnímavá, romantická a oddaná. Důležitá je pro ni práce v týmu.
Nedostatky: Lenost, pomstychtivost. Při nedostatku pochopení a lásky se u ní projeví sklony k závislostem a depresím.

7. Zkušenost
Má dar poslouchat svůj vnitřní hlas a má léčitelské schopnosti. Je to citlivá, vstřícná a vnímavá osoba. Věří hlavně sama sobě. Často se ocitá tváří v tvář výzvám, které jsou hybnou silou osobního růstu. Dokáže dobře analyzovat vzniklé situace. Je dobrosrdečná.
Nedostatky: Úzkostlivost, naivita ve vztazích - často vnímá partnera nerealisticky. Má sklon k závislostem. Neodpouští a mívá trýznivé pocity.

8. Rovnováha
Tato osoba má spoustu energie a vůdcovské sklony. Je inteligentní, bystrá, podnikavá, odhodlaná a pracovitá. Důležitou roli u ní hrají peníze, úspěch a postavení.
Nedostatky: Neústupnost, nenasytnost, zneužívání postavení. Rada kritizuje a vymýšlí si. Chce získat výhody na úkor jiných. Je netolerantní, agresivní, panovačná a tvrdohlavá. Osmička je ovšem karmické číslo - co dělá druhým, vrátí se jí vícenásobně.

9. Uvážlivost
Dívka narozená devátý den v měsíci je velmi citlivá a spolehlivá. Pravdu řekne až po důkladném uvážení. Chce být zachránkyní. Je přátelská a vážná. Hledá hlubší smysl života. Je ctižádostivá, tvůrčí, upřímná, nezávislá a současně odpovědná. Dokáže čelit těžkým situacím. Vychutnává si pocty a slávu. Má vynikající organizační schopnosti.
Nedostatky: Nesnesitelnost a nedotknutelnost. Dá se snadno vyprovokovat. Je impulzivní, agresivní, někdy až krutá. Měla by si dát pozor na vnitřní neklid. Chyby hledá v druhých.

10. Síla
Tato osoba je emocionálně silná, nezávislá a sebevědomá. Hlídá si soukromí. Úspěchu dosahuje tvrdou prací, má vůdcovské sklony. Dokáže prosadit své cíle a zájmy.
Nedostatky: Je těžké jí rozumět. Bývá závislá na druhých lidech. Je nadřazená a neústupná, což způsobuje napětí ve vztazích.

11. Citlivost
Je citlivá, intuitivní a charismatická. Má revoluční myšlení a autoritativní chování. Také je známá jako perfekcionistka.
Nedostatky: Hněv a výbuchy emocí, tvrdohlavost, sobeckost, snaha manipulovat s druhými.

12. Všestrannost
Tato osoba je činorodá a myšlenkově velmi bystrá, všestranná a profesionální schopná. Má smysl pro rodinu. Je otevřená, přátelská a společenská, cílevědomá a tvůrčí.
Nedostatky: Rozhoduje se chaoticky, na poslední chvíli. Pociťuje stavy úzkosti a napětí. Žárlí a je majetnická. Pozor na hněv, pomstu a prudké emoce. Chyby hledá na druhých.

13. Zranitelnost
Samostatná, ctižádostivá, věrná, otevřená a oddaná - takto lze charakterizovat dívku narozenou třináctého. Tvrdě pracuje na získání materiální jistoty. Je praktická, spolehlivá, s dobrými organizačními schopnostmi. Stále hledá nové příležitosti a cíle.
Nedostatky: Urážlivost a nedotknutelnost. Někdy dokáže velmi ublížit řečmi. Měla by si dát pozor na výbuchy hněvu a konflikty. Prosazuje si své cíle bez hledání kompromisu.

14. Cílevědomost
Zařizuje si život podle vlastních představ. Tvrdě pracuje, je cílevědomá, zná hodnotu peněz. Má předpoklady k tomu, být dobrá v podnikání a obchodě. Je ohleduplná, pozorná a pohotová. Změna jí přináší nové podněty v činnosti. Je samostatná, odpovědná a přizpůsobivá.
Nedostatky: Impulsivnost, podceňování druhých. Těžko zapomíná na křivdy. Může se stát diktátorkou.

15. Odvaha
Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale také hrdá, pracovitá a tvůrčí. Touží po majetku a popularitě. Je pečlivá a laskavá, ale vyhovuje jí i volnost a nevázaný život.
Nedostatky: Vzdorovitost, neústupnost, pomstychtivost. Měla by si dát větší pozor i na emocionální nevyrovnanost.

16. Přímočarost
Má jasný názor na to, co je v životě dobré a co zlé. Bouří se proti netoleranci. Má dobrou pozorovací schopnost. Je něžná a milá. Dobře vychází s druhými, má léčitelské schopnosti a inklinuje k duchovnímu životu. Smysl života hledá v pomoci druhým. Dokáže na sebe převzít odpovědnost.
Nedostatky: Neprůbojnost, přecitlivělost. Trpí nejistotou, je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Má sklon k provokaci a rebelství.

17. Odolnost
Tato osoba má sílu a odvahu. Je citlivá, ctižádostivá, výkonná a pracovitá, myslí logicky. Má vůdčí schopnosti, úspěchu ovšem dosáhne až ve zralém věku. Je také společenská a materiální založena. Velmi důležitý je pro ni kvalitní milostný vztah.
Nedostatky: Náchylnost k dramatickým citovým projevům, zlost, vrtošivost. Její postoj přináší vnitřní konflikty. Myslí jen na sebe. Nestrpí odpor. Měla by si také dát pozor na posedlost úspěchem a majetkem.

18. Odpovědnost
Tato dívka je silná a zdatná. Stále pátrá po moudrosti a pravdě. Dokáže překonat těžké situace. Je materialistka a vše dělá kvůli nabytí majetku. Touží po uznání. Je chytrá, ambiciózní, má organizační schopnosti a silnou vůli.
Nedostatky: hněvivost, nedotknutelnost, žárlivost, hrubost, krutost. Její život je plný dramatických změn. Bývá také zlomyslná.

19. Sounáležitost
Má velkou sílu a elán. Je intelektuálně založená, trpělivá a snaží se vyhovět druhým. V milostných vztazích je oddaná. Je úspěšná, vynalézavá a tvořivá. Věří sama sobě.
Nedostatky: Nevyrovnanost, náladovost, nadřazenost, žárlivost, nedůvěra. Je také tvrdohlavá a výbušná a pozor by si měla dát na hněv a sebelítost. Jde bezhlavě za svým cílem.

20. Intuice
Dívka narozená dvacátého je citlivá, oddaná a laskavá. Partner a milostný vztah hrají v jejím životě důležitou roli. Potřebuje lásku, něhu a harmonii. Je trpělivá, otevřená, spory řeší dohodou.
Nedostatky: Zlost, nervozita. Rychle mění názor a často trpí ztrátou sebevědomí.

21. Pochopení
Má velký potenciál. Snaží se pochopit druhé. Je společenská a diplomatická. Důležitá je pro ni komunikace, umí se prosadit. Má pozitivní přístup k životu. V milostném vztahu je ohleduplná a něžná.
Nedostatky: Dokáže ublížit řečmi, má sklony k rozčilování. Měla by si dát pozor na střídání nálad, chamtivost a vyvolávání sporů.

22. Vytrvalost
Tato osoba je citlivá a laskavá. Potřebuje proto oporu partnera. Má organizační schopnosti, ve svém povolání je výkonná a přesná. Touží po dosažení svých snů. Důležitou roli v jejím životě hraje rodina.
Nedostatky: Pocity křivdy, výbuchy emocí, nedostatek sebedůvěry. Je necitlivá k potřebám druhých.

23. Samostatnost
Rozhoduje se sama a nedá se ovlivnit. Žije svůj vlastní život. Někdy se zdá, že chce svobodu, ale ve skutečnosti potřebuje partnera. Je citlivá, něžná, milá a chce být milována. Je pilná a šikovná. Touží po realizaci svých představ.
Nedostatky: Přelétavost a nestálost. Těžko se s ní diskutuje o věcech, které neodpovídají její představě. Pokud nedokáže udržet rovnováhu ve vztahu, žije bez lásky, lásku věnuje majetku.

24. Přívětivost
Tato osoba je velmi kamarádská, ochotná, velkorysá, něžná a laskavá. Má ráda harmonii a krásu. Velmi důležitý je pro ni rodinný život. Má dobré srdce a snaží se pomáhat druhým. Je pilná a konstruktivní, vždy hledá dohodu a snaží se vyjednávat.
Nedostatky: Nejistota, nízké sebevědomí, tajnůstkářství. Nesnáší stres. Měla by si také dát pozor na deprese a výbuchy emocí.

25. Nenáročnost
Je to skromná a nenáročná osoba, tvořivá, zábavná, má umělecké sklony. Umí naslouchat druhým. Je také společenská, přitažlivá, praktická a trpělivá. Má analytické myšlení, dokáže využít příležitost. Pro život potřebuje citlivého partnera.
Nedostatky: Nerozhodnost, náladovost a podléhání emocím. Nedokáže čelit stresovým situacím v lásce, bývá závislá na druhých. Mívá pocity křivdy.

26. Průbojnost
Tato osoba je citlivá, laskavá a chápající. Má velkou vnitřní sílu, která jí pomáhá překonávat překážky. Má organizační a vůdčí schopnosti, je pracovitá, ctižádostivá, diplomatická a velkorysá. Dokáže motivovat druhé. Vztahy a kariéra jsou pro její život velmi důležité. Touží po bezpečí. Potřebuje udržet rovnováhu z hlediska plnění karmických úkolů.
Nedostatky: Arogance, krutost, pomstychtivost, pýcha a přeceňování vlastních schopností.

27. Svědomitost
Citlivá, poctivá, pragmatická a konzervativní - taková je dívka narozená v tento den. Je podnikavá, dokáže prosadit své plány a myšlenky. Důležité jsou pro ni rodina a milostný vztah. Rozhoduje se po až důkladné úvaze.
Nedostatky: Nevěří si, má sklony k sebeničení a nervovému zhroucení. Často kritizuje a obviňuje druhé.

28. Rozporuplnost
Je nezávislá a snaží se o úspěch. Řídí se nejprve citem, pak teprve rozumem. Ráda má vše pod kontrolou. Oceňuje spolupráci a dokáže motivovat. Partnerský vztah a rodinná pohoda jsou pro ni velmi důležité. Je něžná, milující, starostlivá, ale i dynamická, pokroková a ambiciózní.
Nedostatky: konfliktnost, dominance, diktátorství. Někdy je nositelkou hněvu a nepřejícnosti.

29. Nepřehlednost
Je to citlivá a vnímavá osoba. Má velký potenciál mimosmyslového vnímání, silnou intuici, hledá pravdu. Je pracovitá a vynalézavá. Snadno navazuje kontakty a je přitažlivá.
Nedostatky: Zranitelnost. Má snahu spíše otupovat svoje city, než je řešit. Občas je výstřední.

30. Ráznost
Tato osoba vyniká kreativitou a bystrostí. Je vynalézavá, má své kouzlo. Dokáže tvrdě pracovat, aby dosáhla pohodlí a komfortu. Je přátelská, společenská, se smyslem pro humor. V milostném vztahu je pro ni důležitá komunikace.
Nedostatky: Kritičnost, vypočítavost. Umí zneužít svých schopností k získání svých cílů. Má ostrý jazyk a sklony manipulovat s druhými. Měla by si dát pozor i na žárlivost a nepřejícnost.

31. Motivace
Tato osoba vyniká vysokou mentální energií. Je ochotna udělat vše k dosažení úspěchu. Vyhledává společnost inteligentních lidí. Je odvážná a má vůdčí sklony. Důležitá je různorodost v její činnosti.
Nedostatky: Povrchnost, neserióznost, sklon ke lhaní a podvádění. Je zlomyslná, panovačná a zneužívá bezbrannost druhých. Pozor na nadřazenost.

zdroj: www.krasna.nova.cz

Poznej kluka podle spodního prádla

16. září 2011 v 12:08 | Candy Yass

Co nosí: BOXERKY

Jaký je: Patří mezi kamarádské a otevřené kluky, kteří se rádi baví. Za všech okolností mu záleží na tom, aby udělal dobrý dojem. I když si chvílemi nevěří, vždycky dělá všechno pro to, aby byl úspěšný a dokázal to, co si vysnil. Občas se uzavírá do vlastního světa, kam nikoho nepustí.
Jaké holky se mu líbí: Zbožňuje sebevědomé a samostatné holky, které ví, co chtějí.

Co nosí: TRENÝRKY

Jaký je: Je rozený pohodář, který ze všeho nejvíc touží po volnosti. Nikdy by nesnesl, aby ho někdo omezoval. Má rád svůj klid a pohodlí. Často působí uzavřeným dojmem a bývá zranitelný. Pokud se ale opravdu zamiluje, pak pro svoji lásku udělá všechno na světě.
Jaké holky se mu líbí: Okouzlí ho přátelské, milé a hlavně vtipné holky.

Co nosí: SLIPY

Jaký je: Řadí se k pracovitým a ctižádostivým klukům. Pomalu a klidně pracuje na svých projektech, dokud s nimi není stoprocentně spokojený. Nikdy se nepředvádí ani nelže, protože to jednoduše není jeho styl. Rád tě bude hýčkat a chránit v každé situaci.
Jaké holky se mu líbí: Nejvíc ho fascinují jemné a něžné romantičky.

Co nosí: TANGA

Jaký je: Kluk, který nosí tanga, chce být vždycky středem pozornosti. Miluje obdiv a uznání. Záleží mu hlavně na tom, aby nevypadal fádně nebo obyčejně. Rád vtipkuje, pořádá večírky a baví ostatní. Můžeš si být jistá, že s tímhle klukem se nebudeš nudit ani minutu!
Jaké holky se mu líbí: Pokud jsi tajemná nebo originální, máš u něj velkou šanci!

Co nosí: CHODÍ NAOSTRO

Jaký je: Tenhle kluk bere život jako jednu velkou nekončící párty. Všechno se snaží dělat jinak a po svém. Nade vše miluje nezávislost a svobodu, takže neexistuje téměř nic, co by ho dokázalo absolutně spoutat. Je sebevědomý, ale nemusí si nic dokazovat. K holkám se chová pozorně.
Jaké holky se mu líbí: Obdivuje divošky, které se rády vrhnou do každého dobrodružství.

zdroj: www.slecna.info

Jaké oční stíny ti budou slušet?

16. září 2011 v 11:22 | Candy Yass |  beauty

ODSTÍN PLETI

 • Velmi světlá, porcelánová pleť
- Určitě se vyhni příliš výrazným, zářivým, pastelovým barvám, které by v kombinaci s tvou velmi světlou pletí působily příliš tvrdě a nepřirozeně. Světlé odstíny se naopak ztratí a oči díky nim nijak nevyniknou. Vol tmavší, tlumené barvy - kapučínově hnědou (hnědá se šedým nádechem), teple fialovou či zelenou.
Tip: Vhodné je kombinování více barev. Bude ti slušet kouřové líčení, kdy na víčko naneseš svoji oblíbenou světlou barvičkou a víčko orámuješ tahy směrem k vnějšímu víčku. Oční stíny pak pro jemnější efekt můžeš lehce prsty rozetřít do ztracena. Tak své oči dokonale zvýrazníš!

 • Pleť s růžovým nádechem
- Tvojí volbou by měly být jemné odstíny růžové, fialové, světle hnědé a šedostříbrné barvičky. S nimi budeš vypadat vždy přirozeně a svěže. Vyhýbat by ses měla teplým odstínům oranžové, bronzové a zlaté a také příliš tmavých barev, které by tvůj pohled udělaly příliš tvrdým a přísným.
Tip: Orámuj si oči zářivou tužkou! Nádherně vypadá kombinace tlumených pastelových barviček se stříbrnou!

 • Snědší pleť
Neboj se experimentovat! Na tvé pleti nádherně vyniknou i ty nejsvětlejší odstíny a oči díky nim skutečně zazáří. Na párty se neboj nalíčit ani některou ze zářivějších barev, ale určitě se vyhni tmavým chladným odstínům, působila bys příliš uměle.
Tip: Určitě vyzkoušet oční stíny v supermoderních metalických odstínechzlaté a bronzové. Budeš královnou večera!

BARVA VLASŮ A OČÍ

BLOND
 • Modré oči
- Na běžné nošení, do školy: růžová, světle mentolová, světle hnědá
- Na Party: tmavě šedá, temně fialová
- Kombinace: bílá+hnědá, růžová+fialová, hnědá+béžová
- Zcela nevhodné: jasně zelená, černá a příliš tmavá hnědá, odstíny modré, které by splývaly s barvou tvých očí

 • Zelené oči
- Na běžné nošení, do školy: šedá, šeříková, šedo-hnědá,
- Na Party: tmavě šedá, temně fialová
- Kombinace: bílá+hnědá, růžová+fialová, hnědá+béžová
- Zcela nevhodné: jasně modré oční stíny, ostře zelená

 • Hnědé oči
- Na běžné nošení, do školy: světle růžová, jemně modrá a fialková
- Na Party: temně fialová
- Kombinace: bílá+hnědá, růžová+fialová, hnědá+béžová
- Zcela nevhodné: bílé, tmavě hnědé


HNĚDÉ VLASY
 • Modré oči
- Na běžné nošení, do školy: světle modrá, růžová, světle hnědá
- Na Party: temně fialová
- Kombinace: bílá+hnědá, růžová+fialová, hnědá+béžová
- Zcela nevhodné: jasně zelená, černá a příliš tmavá hnědá, odstíny modré, které by splývaly s barvou tvých očí

 • Zelené oči
- Na běžné nošení, do školy: šedá, šeříková, šedo-hnědá
- Na Party: tmavě šedá, temně fialová
- Kombinace: bílá+hnědá, růžová+fialová, hnědá+béžová
- Zcela nevhodné: tyrkysová, jasně modré odstíny

 • Hnědé oči
- Na běžné nošení, do školy: odstíny růžové a fialové
- Na Party: temně fialové oční stíny, modro-zelená
- Kombinace: světle zelená+tmavě zelená, růžová+fialová, hnědá+béžová
- Zcela nevhodné: tmavě hnědá, tmavě šedá


ČERNÉ VLASY
 • Modré oči
- Na běžné nošení, do školy: světle růžová, fialková, béžová
- Na Party: tmavě šedá, jasně modrá
- Kombinace: světle+tmavě modrá, růžová+fialová
- Zcela nevhodné: teplé odstíny hnědé a bronzové


 • Zelené oči
- Na běžné nošení, do školy: béžová, světle zelenkavá
- Na Party: tmavě šedá, chladný odstín tmavě hnědé
- Kombinace: hnědá+světlá béžová, růžová+fialová
- Zcela nevhodné: teplé hnědé odstíny, bronzová, oranžová

 • Hnědé oči
- Na běžné nošení, do školy: světle modrá, růžové stíny
- Na Party: tmavě šedá, chladně modrá
- Kombinace: světle+tmavě modrá, růžová+fialová
- Zcela nevhodné: bílé, tmavě hnědé

http://www.jenproholky.cz/sites/default/files/node/photogallery/2170/profimedia-0091399346.jpg
Zdroj: www.slečna.info

náhrdelníky 2

3. září 2011 v 9:07 | Candy Yass

zdroj: www.holcinecka.blog.cz

sukně 5

3. září 2011 v 9:04 | Candy Yass
zdroj: www.holcinecka.blog.cz

šaty

3. září 2011 v 9:02 | Candy Yass

zdroj: www.holcinecka.blog.cz

boty 9

3. září 2011 v 9:00 | Candy Yass

zdroj: www.holcinecka.blog.cz

náramky

3. září 2011 v 8:57 | Candy Yass

Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/chiffa_bracelet_mix.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/nra1403.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/nra293.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/naramek_sec_adventure04.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/ls1089_2_4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/pj20658bss_01v.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/pj20545bsg_07v.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/0k09_38_13.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/0k10_22_15.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/due231030.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://www.piercing-sperky.cz/150/due231022.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
zdroj: www.holcinecka.blog.cz

náhrdelníky

3. září 2011 v 8:55 | Candy Yass

zdroj: www.holcinecka.blog.cz

nike boty

3. září 2011 v 8:54 | Candy Yass